Blog Kalender Maak een afspraak Nieuwsbrief

School voor Energiewerk

!Gratis Webinars terug te bekijken via deze link!

 

 

Jij bent uniek. Om jou toe te laten op je eigen unieke manier te groeien en ervaring op te doen met energiewerk bied ik verschillende opleidingen, workshops en persoonlijke sessies aan:

Jaaropleiding BewustZijn

Traject 1: Live 

Start Basisjaar: februari '24 
*Online Lesmodules
*Online Live lessen  
*Live lessen 
*Community Chat
*Thuisopdrachten

Inschrijvingen zijn gestart!

>> Lees meer...

Traject 2: Online 

Start Basisjaar: 2 oktober '24 
*Online Lesmodules
*Online Live lessen  
*Community Chat
*Thuisopdrachten

Inschrijvingen zijn gestart!

>> Lees meer...

Traject 3: Lesmodules

Start Basisjaar: eigen ritme 
*Online Lesmodules
*Community Chat
*Thuisopdrachten

Inschrijvingen/aankoop zijn doorlopend

>> Lees meer...

 

20200725 090629572 iOS

Jaaropleiding BewustZijn – helemaal zijn wie je bent,  je enkel nog laten leiden door je innerlijke stem,  je helemaal thuis voelen bij jezelf.

Transformatie is het meest diepgaande groeiproces dat maakt dat we op een nieuwe manier gaan leven: er is niet langer behoefte aan controle, in de plaats daarvan ervaren we vrijheid en volle verantwoordelijkheid. We beginnen te leven van binnenuit, vanuit het hart en niet langer vanuit externe behoeften of impulsen. We ervaren innerlijke vrede en vrije stroom van energie, we voelen een diep contact met onszelf en begrijpen onze plaats in de wereld.

De Jaaropleiding BewustZijn is een opleiding waarbij een groep van 8 à 10 studenten instapt voor een traject bestaande uit in totaal 3 jaren, jaarlijks in te schrijven. Doorheen de drie jaren wordt diepgaand gewerkt aan persoonlijke groei en het integrale inzicht in jezelf en in de healing- en therapiemethodes om je het vak van Energiewerker eigen te maken, steeds met een verschillende focus:

 • Relatie met Jezelf (Basis Jaar)
 • Relatie met de Ander (VerdiepingsJaar)
 • Relatie met het Universele (Specialisatie Jaar)

De Jaaropleiding BewustZijn bestaat uit zowel uitgebreide energetische kennis (theorie) als diverse praktijkoefeningen. Volgende onderwerpen komen er door de verschillende jaren uitgebreid aan bod:

Theorie en groepswerk rond het menselijk energiesysteem
Hands-on Healing skills (gebaseerd op het werk van Barbara Brennan) | Aura healing (Energy Bodies, uitgebreide reeks skills) | Hara Healing (Soul level) | CoreStar Healing (Spirit level)
Theorie: zie LesModule Basis voor Energiewerk 
Theorie en groepswerk rond defensiesystemen
Kennis van eigen gedragspatronen | Ervaringsgericht (groeps)werk gebaseerd op Core-Energetica | Bewegingswerk ‘Flex your Soul’ & Kundalini
Theorie: zie LesModule Defensies 
Mindfulness en Meditatiewerk
Integraal lichaamsbewustzijn | Transcendente Meditatie | Ontdekken van je innerlijke stem | Channeling en intuïtie
Contact & Communicatie
Contact, luisteren, overdracht, masker, lager zelf, super ego, … | Basisovertuigingen, comfortzone | Spiegelwerk, projecties | Transformatie van kindbewustzijn | Geweldloze Communicatie
Theorie: zie LesModule Contact & Communicaite
Professionele Praktijk skills 
Werkomgeving| Werktools | Wetgeving | Beroepsvereniging, …
Ervaringsgerichte thuisopdrachten
Maandelijkse huiswerken (theorie en oefeningen)| Oefenhealings
Persoonlijke coaching (maandelijks, op maat, niet inbegrepen in prijs)

 Jaartraining2

20210213 122636848 iOS

Praktisch:

De vorm van de Jaaropleiding onderging een transformatie: ze bestaat nu ten dele uit Online Lesmodules.
De Online Lesmodules kan je downloaden om zo de basistheorie zelf thuis te leren, op eigen ritme. Op die manier ben je, in geval van een begeleid traject, ook voorbereid voor de lessen die meteen zullen inzetten op verdieping. Het maken van de Online Lesmodules is een synthese beweging van de vele jaren lesgeven. De modules bestaan hoofdzakelijk uit videoopnames van teachings door Ilse Grace Scheers, aangevuld met overig beeldmateriaal en andere specifieke bijlagen. Ze verschaffen je niet alleen mentaal informatie maar ook en vooral energetisch. Verwacht je aan privé-lessen op die plek waar jij je computer opendoet. 

De inschrijvingen voor de Jaartraining 2024 zijn dus gestart, vanaf nu zijn er 3 trajecten waaruit je kan kiezen:

Traject 1: Live

Traject 2: Online

Traject 3: Lesmodules

lees het allemaal door hierboven in de kaders.

 

De inhoud van de Online Lesmodules vind je hieronder beschreven.

 

!De Gratis Webinars die doorgingen op 15 jan & 15 april zijn terug te bekijken via deze link!

 

Gastdocente: Sybille Forget
 
Stagiaires: Ann Kenis, Ann Van Bakel  

Talen: Nederlands en Engels

Voor meer informatie over de opleiding “BewustZijn”, contacteer Ilse Scheers 

 20201214 142733513 iOS

 20200530 090810647 iOS

 

Ik begrijp en ervaar het enorme potentieel in elk van ons; en als we bereid zijn telkens weer los te laten en verder te groeien, gaan we helemaal leven zoals we dat ten diepste verlangen.

Terug naar het overzicht

Lesmodules 

De Jaartraining BewustZijn vraagt een groot persoonlijk engagement. Misschien sluit het beter aan bij jouw mogelijkheden om in eerste instantie enkel via de Online Lesmodules te werken aan je persoonlijke groei.

Elke Modulereeks staat op zich, het is echter wel nodig om eerst de Basisreeks te volgen vooraleer naar de Verdieping over te stappen.

De Lesmodules Basis worden in een  bundel aangeboden, de modules spelen immers op elkaar in en horen bij elkaar.

Je start dus met de Basisreeks I (vervolgens kan je naar de Verdiepingreeks II, dewelke binnenkort ook op het platform komt) 

Kijk het allemaal na op het Online Lesplatform via deze link

 

Energiewerk 

De 4 dimensies waarin we leven en waarin we de werkelijkheid kunnen ervaren zijn de fysische dimensie, de aura dimensie, de hara dimensie en de wezenskern dimensie.  Het is erg bijzonder om te begrijpen én te ervaren hoe deze verschillende percepties elk hun eigenheid en realiteit hebben, hoe je ermee om kan gaan en wat de impact ervan is op je dagelijkse bewustzijn. We vertrekken vanuit de theorie en gaan dan via voeloefeningen ervaren wat het doet in je energieveld. 

De fysische dimensie is de meest gekende, onze huidige wetenschap is daar geheel op gebaseerd. De aura dimensie is de dimensie van de auralichamen, ook bewustzijnslagen of energetische levels genoemd. Het is ook de dimensie van de chakra’s, onze energetische organen die de natuurlijke poorten zijn naar de levels en die onze energie reguleren. De hara dimensie is de dimensie van oplijning, verbinding tussen hemel en aarde. Het is de dimensie van de Zielelijn, de dimensie waar intenties spelen ook. De wezenskern dimensie tenslotte is de dimensie van je Spirit, je Essentie, je Core, je Licht. 

Defensiesystemen 

Wat betekent het om gezonde relaties te hebben? Hoe kan je op een bewustere manier in relaties staan? Hoe kan je in contact komen met een ander zonder jezelf te verliezen? Hoe kan je dit contact verdiepen? Welk is jouw intrinsieke nood op vlak van contact?

We gaan via de verschillende gedragsmodellen van Reich & Pierrakos contact en defensies uitdiepen. Ieder van ons heeft pijnpunten en thema’s die moeilijk zijn die hun oorsprong vinden in vroegere ervaringen, vaak als kind, vanuit ons familiesysteem,… en die richting geven aan onze persoonlijke groei. Omdat deze ervaringen niet veilig voelden, hebben we energetische beschermingsmechanismen opgebouwd. Soms gaan we energie inhouden, dan weer hoog houden. Soms gaan we ons energetisch vastklampen, soms vlucht je gewoon weg met je energie. Of we richten ons op de buitenwereld en houden onze energie vooral onder controle.

Het zijn defensiesystemen die we meestal onbewust toepassen en die we elke dag ook ervaren bij anderen zonder ons ervan bewust te zijn. Omgaan met defensiesystemen vraagt zachtheid en liefdevol begrip: we bouwden ze op omdat we ons niet veilig voelden. Tegelijk verbinden we onszelf niet met anderen op het moment dat een defensiesysteem speelt. Willen we opnieuw vrij zijn in onze contacten en vanuit onze essentie anderen tegemoet gaan, vragen deze systemen getransformeerd en geheeld te worden. 

Tijdens de lessen bekijken we de theorie, geef ik levensvoorbeelden en doen we mentale en energetische oefeningen om je lichaamsbewustzijn te activeren en nieuwe ervaringen te creëren zodat je de opgedane kennis thuis in je relaties kan gaan toepassen en je echte verbinding in je relaties kan verdiepen.

Contact en Communicatie 

De module ‘Contact en Communicatie’ bestaat uit bekijken wat écht contact maken met jezelf en de ander betekent. We vertrekken vanuit een begrippenkader, ontleend aan Padwerk, en gaan nadien verder met het theoretisch model van Geweldloze Communicatie, en dit ten allen tijde gebed in de kennis en de ervaring van energetisch bewustzijn. 

Wat zijn de begrippen die helpen als we contact gaan onderzoeken? Welke inzichten ondersteunen bij het aangaan van communicatie? Waar komt het jargon van de psychologie raken aan dat van spiritualiteit en energiewerk?

Contact maken is het ontvangen van een persoon in je eigen bewustzijn en dit met je volledige lichaam, niet enkel via oogcontact of geijkte lichaamstaal. Het is essentieel om in contact te staan met jezelf en je over te geven om authentiek en oprecht contact te hebben met iemand anders. Energetisch bekeken ontstaat contact wanneer twee of meerdere personen in staat zijn om elkaar tegemoet te komen op het niveau van essentie. Op die manier kan je de essentie van de ander zien terwijl je ook je eigen essentie ervaart. Contact vereist een open hart.

‘Geweldloze communicatie' helpt ons om stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapend, doeltreffend en verbindend.’

------------------------------

Te verwachten:

 • Module ‘De Basis van de Tao’
 • Module 'Inleiding tot Padwerk'
 • Module ‘Soundhealing’
 • Module 'Ilse Grace Healing'

_______________________

Terug naar het overzicht

Meerdaagse Retreats

Een Meerdaagse Retreat schept de mogelijkheid om op korte tijd tot zeer diepe groei en heling te komen. In tegenstelling tot korte workshops, blijf je langere tijd ondergedompeld in de energie die vanuit de groep gecreëerd en steeds verder opgebouwd wordt.Alle activiteiten worden gekaderd in een thema waarin we ons steeds verder verdiepen. Tegelijk passen we ons aan aan de behoeften van de groep en wat er zich ter plekke aandient, in samenspraak met de natuur en de omgeving. We combineren telkens energiewerk, energetische oefeningen, creatiewerk, meditatie/relaxatie/integratie en opstellingswerk. Alle activiteiten worden begeleid door Ilse.

De Retreats zijn bedoeld voor mensen met enige ervaring in energiewerk. Er wordt voorafgaand een gesprek met Ilse gevraagd. De groep bestaat uit max. 15 personen.

We kiezen zeer bewust voor een prachtige, energetische krachtplek, waardoor de omgeving als vanzelf mee de energie van de groep hoog houdt.

 Binnenlandse Retreats in Elaisa Energetic Welness Center (B)

 • ‘Leven in Essentie’, Elaisa: maart 2022
  Via de 5 elementen Water, Aarde, Lucht, Vuur en Ether verdiepten we ons in de (her)connectie met onze essentie.
 • ‘Leven in Essentie’, Elaisa: 11 tem 13 november 2022
  Via de 5 elementen Water, Aarde, Lucht, Vuur en Ether verdiepen we ons in de (her)connectie met onze essentie.
 • ‘Express Your Soul’, Elaisa: maart 2023
  Via de 5 elementen Water, Aarde, Lucht, Vuur en Ether gaan we naar de expressie van onze ziel, onze waarheid, onze persoonlijke klank
 • ‘Express Your Soul’, Elaisa: november 2023
  Via de 5 elementen Water, Aarde, Lucht, Vuur en Ether gaan we naar de expressie van onze ziel, onze waarheid, onze missie
 • ‘Leven in Essentie’, Elaisa: Oktober 2024
  Via de 5 elementen Water, Aarde, Lucht, Vuur en Ether verdiepten we ons in de (her)connectie met onze essentie.
   
 • ‘Move Your Flow’, Elaisa: November 2024
  Via de 5 elementen Water, Aarde, Lucht, Vuur en Ether gaan we naar de expressie van ons lichaam, onze flow, voluit leven in beweging

Elaisa Energetic Wellness

 Buitenlandse Retreats:

 • 'Voel je Kernkracht', Monte Velho, Portugal, augustus 2014
 • 'Re-discover your strengths’, Auroville, India: januari 2019
 • ‘Groei naar je kern, kracht in verbinding, creatie in relaxatie’, Monte Velho, Portugal: september 2020
 • 'Be-leef je Flow', Dolfijnreis, Egypte, september 2023
 • 'Be-leef je Flow', Dolfijnreis, Egypte, september 2024

We werken rond re-activatie van je energiesysteem, verbinding met je Ziel en Verlangen om tot creatie in alle vrijheid te komen.
Wanneer we deze essentie ten volle in ons leven kunnen uitdrukken, staan we in onze Kracht.

De praktische organisatie wordt door ons in handen genomen of begeleid in samenwerking met andere partners. We kiezen voor een verblijf met respect voor mens en omgeving, alle maaltijden zijn zo mogelijk vegan, biologisch en/of lokaal geoogst.

Het huidige aanbod geplande retreats vind je in de kalender.
Meer info via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

 20200921 094051387

Terug naar het overzicht

Dagworkshops

 

Dagworkshop ‘Inleiding tot Energiewerk’ 

 

Wat betekent integraal contact met jezelf, met anderen?  Hoe kan je je bewust(er) worden van je energie(lichamen)?  Hoe kan je jouw persoonlijke groei ten volle ondersteunen?  Wat zijn de theoretische basics van energieleer?  Hoe kan je sensitief worden voor jouw energiesysteem en dat van anderen?

 

Werken met energie vergt een degelijk inzicht in de basisprincipes en een hoog bewustzijn aangaande het zelfherstellend vermogen van elke mens. Energetisch ondersteunen heeft dan ook niets te maken met invasief gedrag of extern ingrijpen, maar wel alles met 'het houden van' en 'toelaten' zodat dit zelfhelend vermogen zijn werk kan doen. Het bewustzijn van de healer, zijn/jhaar persoonlijke groei is dan ook cruciaal. Daarnaast is kennis van en inzicht in de basisprinicpes en -skills ook belangrijk.

 

We starten met de theoretische basics aangaande energiewerk: de visie en uitgangspunten, benoemen van systemen en begrippen, beschrijven van de concrete aanpak. Dan gaan we voelen en ervaren via gerichte oefeningen wat het betekent om in contact te staan, met onszelf, en vervolgens met anderen. Tot slot doen we een eerste ervaring op met hands-on-healing werk op de tafel. 

 

Via deze workshop zal je ook een duidelijke beeld krijgen over de Jaaropleiding 'BewustZijn'.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriekKalender

 

 20200816 074309099 iOS

Dagworkshop ‘Voel je Kernkracht’  

Heb je het soms moeilijk om in je kracht te komen of te blijven?Heb je het gevoel dat je je kracht niet echt kent?Heb je last van energieverlies?Verlies je je zachtheid als je krachtig wordt?

In deze intensieve workshop werken we rond energiebewustzijn en kijken we individueel per deelnemer wat ondersteunend kan werken. Waar ligt je nood op dit moment? Zit je geblokkeerd met je emoties? Zijn er opvattingen van vroeger die blijven doorwegen? Welke familiepatronen blijven jou beperken? Ben je je bewust van je intenties? 
Het wordt een mix van energetische oefeningen, mentale coaching en integratie/meditatie momenten, omkaderd door liefdevolle muziek in een hoog frequentie krachtveld. We werken met energetische resonantie en persoonlijk spiegelwerk, wat zal leiden tot mentale opheldering, emotionele ontlading en fysische (re)activatie.

Verwacht je aan een diep helende en werkelijk krachtgevende beleving.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek Kalender

  87A5984

Dagworkshop ‘Zingen met Innerlijke Stem’  

Zingen met innerlijke stem,zodat je voelt wat je zingt en zingt wat je voelt, tot leven komt en jezelf verheft!
Je stem is hoogstpersoonlijk en brengt je meteen naar je binnenkant ; kom mee zingen en voel hoe je energieker wordt.

Elke les starten we met een meditatie om  diep in jezelf te zinken en je energiesysteem bewust te activeren. We warmen samen de stemmen op en souden in diepe verbinding met jezelf. We gaan naar de kern van wie je bent en zingen we vanuit deze plek. Wat leeft er in je kern, waar ken je jezelf al, en waar zit je diepste groei? Je zal ontdekken hoe dit nieuwe frequenties activeert en meer van je kern ontsluiert.We zingen samen mantra’s en laten als vanzelf harmonie ontstaan. Tot slot is er kort de gelegenheid voor een persoonlijke energetische zangcoaching. 

‘Zingen met je innerlijke stem’ kan je volgen als dagworkshop of als lessenreeks van 4 lessen.  

Zingen is een jinne manier om jezelf uit te drukken. Als we een hoog frequentieveld opbouwen, gaat dit over veel meer dan gewoon zingen: zowel je gevoelscentra,  je wilscentra, als je wetenscentra worden geactiveerd. Je ervaart meer van je binnenwereld en krijgt contact met diepere lagen van jezelf. En als we werken rond je kern, komt er meer van je essentie, meer van jou tevoorschijn. Jouw licht dat meer kan gaan stralen, jij die meer kracht en verbinding ervaart, daar gaat het over.

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek Kalender

Benieuwd om Ilse Grace Scheers live aan het werk te zien als SoundhealingArtist?! Welkom op een van mijn volgende concertjes, ziehier de link naar gracemusic

 

Mini-workshop ‘Energetische Boomwandeling’ 

 

Soms voel je dat je aanwezigheid in de natuur een belangrijk deel is van het helingproces. Ik neem je dan gedurende anderhalf uur mee langs de energieën van de oude bomen: liefdevol aanwezig, versterkend, magisch, verbindend... Als vanzelf komen de inzichten tevoorschijn die op dat moment zichtbaar mogen worden en komt het helingproces op gang. 

 

Vaste data in de zomer: check de kalender voor de data en inschrijving

Privé-groepswandelingen kan op aavnraag, een afspraak maken kan via het contactformulier .

Persoonlijke sessie ovv boomwandeling, ga naar knop 'boek een sessie' en vermeld 'boomwandeling' bij de omschrijving

 

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de  FAQ

De exacte data zijn te vinden in de rubriek  Kalender

 

 87A5910

 Terug naar het overzicht

Lezingen

Vele onderwerpen rond groeiproces, gedragspatronen en defensiesystemen, Core- Energetica, psycho-spirituele skills, Geweldloze Communicatie, transformatie Kindbewustzijn, Soundhealing en Energetische healing kunnen aangeboden worden.

De lezingen kunnen doorgaan in Lier of op verplaatsing voor een door jou samengestelde groep. Eerder gegeven lezingen zijn:

 • De vier Dimensies'
 • 'Core-Power'
 • 'Contact & Communicatie'
 • Lezingen'Het Padwerk'

Meer informatie bekomen of een afspraak maken kan via het contactformulier .

Voor al je concrete vragen (locatie, prijs, ..), ga naar de FAQ

 Terug naar het overzicht